dijous, 22 de maig de 2008

Do You Feel Lucky? - Harry Callahan

Una de les sequencies més famoses del cinema america fet els anys 70. I com estem de mal acostumats al doblatge. No te res a veure la veu d'en Clint Eastwood amb la d'en Constantino Romero.